Een derde van de huishoudens heeft een verhuiswens

De groep huishoudens met een verhuiswens is toegenomen naar 34 procent. En in de voorgaande twee jaar geeft 15 procent van alle huishoudens in een zelfstandige woning aan daadwerkelijk te zijn verhuisd. Dit meldt het CBS op basis van het Woon Onderzoek Nederland (WoON) 2018, een driejaarlijkse enquête onder ruim 60.000 Nederlanders, in samenwerking met het ministerie van BZK.

Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/nieuws/een-derde-van-de-huishoudens-heeft-een-verhuiswens